Ondervragen / overhoren

Ondervragen / overhoren

Vraag

Zijn ondervragen en overhoren synoniemen?

Antwoord

Nee, ondervragen en overhoren zijn niet onderling verwisselbaar.

Toelichting

Overhoren heeft een aantal betekeniselementen die het onderscheiden van ondervragen. Ten eerste heeft het het element: ‘nagaan of geleerd is wat geleerd had moeten worden’. Ten tweede kan overhoren mondeling en schriftelijk gebeuren, ondervragen alleen mondeling. Overhoren wordt voornamelijk gebruikt in de context van de school, bijvoorbeeld:

(1) De leraar Duits was gewend om de leerlingen elke week te overhoren over de vorige les.

Ondervragen is bijna synoniem met verhoren, en wordt vooral gebruikt in de politionele sfeer, bijvoorbeeld:

(2) De ex-vrouw van de misdadiger werd gisteren urenlang ondervraagd, maar is rond middernacht vrijgelaten.

Een laatste verschil is dat ondervragen alleen kan worden gecombineerd met iemand, en overhoren met iemand en met iets.

Zie ook

Onderschrijven / intekenen
Opschorten / schorsen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Handwoordenboek (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Correct Taalgebruik (1997), p. 143; Woordenboek correct taalgebruik (1994), p. 206-207; ABN-gids (1996), p. 252; Taalwijzer (1998), p. 235

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
612
j
betekenis,samenstelling,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
18 January 2017