Ondernemer / aannemer

Ondernemer / aannemer

Vraag

Zijn ondernemer en aannemer synoniemen?

Antwoord

Nee, een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een onderneming drijft. Een aannemer is iemand die zich verbindt een bepaald werk tegen een bepaalde prijs uit te voeren of goederen op bepaalde voorwaarden te leveren.

Toelichting

Ondernemer en aannemer worden nogal eens door elkaar gehaald. Toch zijn het geen synoniemen. Ondernemer is eigenlijk een overkoepelende term en aannemer een klasse daarbinnen.

In economische zin is een aannemer (‘iemand die zich verbindt enige arbeid of leverantie op bepaalde voorwaarden uit te voeren’) immers ook een ondernemer (‘iemand die een (aannemers)bedrijf voor eigen rekening uitoefent’).

Zie ook

Beambte / ambtenaar

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Handwoordenboek (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Woordenboek correct taalgebruik (1994), p. 206; ABN-gids (1996), p. 252; Taalwijzer (1998), p. 20, 234; Correct Taalgebruik (1997), p. 142-143

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
610
j
betekenis,functienamen,persoonsnamen,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:functienamen,persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
14 July 2008