Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Modem (de / het -)

Vraag

Is het het modem of de modem?

Antwoord

Zowel het modem (onzijdig) als de modem (mannelijk) komen voor; beide zijn goed.

Toelichting

Modem is samengesteld uit de eerste letters van de woorden modulator en demodulator. Aanvankelijk namen de meeste naslagwerken het op als een mannelijk de-woord, misschien omdat modulator en demodulator beide de-woorden zijn. Al gauw werd in het taalgebruik ook het modem gebruikelijk. De meeste recente naslagwerken geven beide mogelijkheden.

Zie ook

De of het bij afkortingen (algemeen)
De of het bij Engelse leenwoorden (algemeen)
Woordgeslacht (algemeen)

Cluster (de / het -)
Deken (het / de -)
Idee (de / het -)
Matras (het / de -)
Nuclide (de / het -)
Procent (een halve / half -)
Thuis (een goede / goed -)

Naslagwerken

de modem

het modem

Grote Koenen (1986)

x

Kramers (1996)

x

Wolters-Koenen (1996)

x

x

Grote Van Dale (1999)

x

x

Grote Van Dale (2005)

x

x

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

x

x

Van Dale Handwoordenboek (1996)

x

x

Verschueren (1996)

x

x

Nieuwe Spellinggids (1997)

x

x

Woordenlijst (1995)

x

x

Grote Prisma (1997)

x

x