De meeste / meesten van de aanwezige leden

De meeste / meesten van de aanwezige leden

Vraag

Wat is correct: De meeste van de aanwezige leden waren het eens met het besluit of De meesten van de aanwezige leden waren het eens met het besluit?

Antwoord

Het is allebei correct.

Toelichting

De algemene regel is dat overtreffende trappen als meeste, beste en grootste, net als woorden als andere, enkele, enige, sommige, vele, verscheidene en weinige in het meervoud een -n krijgen als ze zelfstandig gebruikt worden én naar personen verwijzen.

(1) Iedereen mag meedoen, maar alleen de besten verdienen een plaats in de finale.

(2) De meesten staan er niet dagelijks bij stil hoe belangrijk schoon drinkwater is.

Als meeste (enzovoort) echter aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit de directe context (dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat), is er slechts schijnbaar sprake van zelfstandig gebruik.

(3) Er waren deelnemers die moesten opgeven, maar de meeste haalden de finish. (= de meeste deelnemers)

In het tweede deel van zin (3) is deelnemers samengetrokken; meeste wordt niet zelfstandig gebruikt. In dat geval wordt er geen -n toegevoegd. In andere gevallen is zowel meeste als meesten mogelijk.

(4) De meesten van de aanwezige leden waren het eens met het besluit.

(5) De meeste van de aanwezige leden waren het eens met het besluit.

Hoewel er in zin (4) en (5) een zelfstandig naamwoord voorkomt waarop de meeste(n) betrekking heeft (leden), kan dat niet worden aangevuld: de meeste leden van de aanwezige leden is uitgesloten. Er is sprake van zelfstandig gebruik van de meeste(n) en daarom is (4) juist. Maar de meeste(n) van de aanwezige leden kan ook beschouwd worden als een alternatieve formulering van de meeste aanwezige leden, en daarin is de meeste duidelijk niet-zelfstandig gebruikt. Zowel (4) als (5) kan dus als juist worden beschouwd.

Als in de constructie na van het voornaamwoord ons/jullie/hen of een enkelvoudig zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de groep, de klas) volgt, krijgen woorden als de meeste, sommige enzovoort een -n.

(6) De meesten van hen waren het eens met het besluit.

(7) Sommigen van het team werkten helemaal niet mee.

Zie ook

Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)
Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)
De eersten de besten / de eerste de besten
Degene / degenen
Diverse / diversen
Enige(n), enkele(n)
Enkele / enkelen van hen
Onder andere / onder anderen
Sommige / sommigen van de medewerkers
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Naslagwerken

ANS (1997), p. 366-367 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 120-121; Schrijfwijzer (2005), p. 215-217; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 81

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1652
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:voornaamwoord;Woordvorm:meervoud
28 December 2012
17 April 2018