Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Modem (de / het -)

Vraag

Is het het modem of de modem?

Antwoord

Zowel het modem (onzijdig) als de modem (mannelijk) komen voor; beide zijn goed.

Toelichting

Modem is samengesteld uit de eerste letters van de woorden modulator en demodulator. Aanvankelijk namen de meeste naslagwerken het op als een mannelijk de-woord, misschien omdat modulator en demodulator beide de-woorden zijn. Al gauw werd in het taalgebruik ook het modem gebruikelijk. De meeste recente naslagwerken geven beide mogelijkheden.

Zie ook

Woordgeslacht (algemeen)

Cluster (de / het -)
Deken (het / de -)
Idee (de / het -)
Matras (het / de -)
Nuclide (de / het -)
Procent (een halve / half -)
Thuis (een goede / goed -)

Naslagwerken

de modem

het modem

Grote Van Dale (1976)

x

Grote Van Dale (1984)

x

Grote Koenen (1986)

x

Kramers (1996)

x

Herziene Woordenlijst (1994)

x

Wolters-Koenen (1996)

x

x

Grote Van Dale (1999)

x

x

Grote Van Dale (2005)

x

x

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

x

x

Van Dale Handwoordenboek (1996)

x

x

Verschueren (1996)

x

x

Nieuwe Spellinggids (1997)

x

x

Woordenlijst (1995)

x

x

Grote Prisma (1997)

x

x

Spectrum woordenboek (1994)

x