Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Allang / al lang

Vraag

Is het allang of al lang?

Antwoord

Dat hangt af van de betekenis en de uitspraak.

al lang = 'reeds lang, al een lange tijd'

allang = 'al', 'heus, echt wel'

Bij een uitspraak met een zekere pauze tussen beide delen schrijven we de woorden los; bij een uitspraak zonder pauze schrijven we ze aan elkaar.

Toelichting

Enkele voorbeelden:

(1) Ik ben al lang voorzitter van deze vereniging.

(2) Ik ben allang blij dat jij secretaris wilt zijn.

Zie ook

Andere betekenis - anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Decennia lang / decennialang
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)