Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen

Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen

Vraag

Wat is correct: Alle vier de leerlingen moesten nablijven of Alle vier leerlingen moesten nablijven?

Antwoord

Beide vormen zijn correct. Bij grote getallen is het gewoon om geen lidwoord te gebruiken, dus bijvoorbeeld: alle honderdvijftig leerlingen.

Toelichting

In de combinatie alle + telwoord + zelfstandig naamwoord staat na het telwoord vaak het lidwoord de. Hoewel alle zelf al ‘al de’ betekent, is het toch, met name bij lage getallen, heel gewoon om de te gebruiken.

(1) Alle drie (de) baby’s kwamen gezond ter wereld.

(2) Ik heb alle vijf (de) bekroonde boeken gelezen.

(3) De Chinese schoonspringers hebben vandaag voor eigen publiek alle tien (de) titels opgeëist.

(4) Alle dertien (de) verdachten blijven in hechtenis.

Bij grote getallen blijft de vrijwel altijd achterwege.

(5) Na twee weken werden alle vierenzestig gijzelaars bevrijd.

(6) Alle driehonderdentwaalf kinderen zullen na de vakantie naar het nieuwe schoolgebouw verhuizen.

Zie ook

Alle / al het / al de
Alletwee / alle twee, alledrie / alle drie

Naslagwerken

ANS (1997), p. 351, 824 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 314

correctheid en betekenis,lidwoord,woordvolgorde,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
48
j
correctheid,grammatica,lidwoord,woordgebruik,woordvolgorde
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:lidwoord
01 January 2004
10 January 2019