Allang / al lang

Allang / al lang

Vraag

Is het allang of al lang?

Antwoord

Zowel allang als al lang is correct. De spelling hangt samen met de uitspraak en de betekenis. Al lang en allang kunnen allebei gebruikt worden in de betekenis ‘reeds lang, al een lange tijd’. In de betekenis ‘echt wel, heus, maar al te goed’ is alleen allang mogelijk.

Toelichting

Bij de spelling al lang zijn beide woorden beklemtoond. Er is dan een zekere pauze mogelijk tussen beide woorden en er kunnen andere (bij)woorden tussen geplaatst worden, bijvoorbeeld erg of heel: al heel lang, al erg lang. Al lang betekent ‘reeds lang, al een lange tijd’. Ook al langer of al langere tijd zijn mogelijk.

(1)  Ik ben al lang voorzitter van deze vereniging.

(2)  Ik had niet door dat dat al lang in orde was.

(3)  Ik werk hier al lang.

In het bijwoord allang ligt de hoofdklemtoon op lang. Allang drukt meestal een subjectievere, minder neutrale aanduiding van de tijd uit. De betekenis kan omschreven worden als ‘al wel (erg) lang, al wel (veel) langer’.

(4)  We hadden het probleem allang kunnen zien aankomen.

(5)  Het had allang in orde moeten zijn.

Allang wordt ook gebruikt zonder dat er een tijdsaspect speelt, in de betekenis ‘echt wel, heus, maar al te goed’. In die betekenis is de spelling al lang niet correct.

(6)  Ik ben allang blij dat jij secretaris wilt zijn.

(7) Ik begrijp allang wat je bedoelt.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Decennia lang / decennialang
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
46
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 December 2020