Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gradenteken in temperatuuraanduidingen: spatie ervoor of niet?

Vraag

Staat er bij temperatuuraanduidingen een spatie voor het gradenteken (15 °C) of niet (15°C)?

Antwoord

Volgens de normen die voor technische teksten gelden, staat er een spatie tussen het getal en het gradenteken bij temperatuuraanduidingen. In niet-technische teksten kan de spatie tussen het getal en het gradenteken achterwege blijven.

Toelichting

Volgens de internationale ISO-normen (overgenomen in de Belgische norm NBN EN ISO 80000-1:2013 en de Nederlandse norm NEN EN ISO 80000-1:2013) staat er een spatie tussen het getal en het gradenteken bij temperatuuraanduidingen met bijvoorbeeld °C (graden Celsius) en °F (graden Fahrenheit). Die normen gelden in het bijzonder voor technische teksten. In de praktijk blijft de spatie tussen het getal en het gradenteken vaak achterwege. Daar is in niet-technische teksten geen bezwaar tegen.

(1a) De temperatuur liep op tot 45 °C.

(1b) De temperatuur liep op tot 45°C.

(2a) Volgens de Fahrenheitschaal ligt het vriespunt bij 32 °F.

(2b) Volgens de Fahrenheitschaal ligt het vriespunt bij 32°F.

In een samenstelling vervalt in alle gevallen de eventuele spatie tussen het getal en het gradenteken.

(3) Let op dat de 37°C-grens niet wordt overschreden.

Daarnaast kan het gradenteken voorkomen zonder een ander symbool erachter. Het duidt dan een (wiskundige) hoek aan, of een geografische lengte of breedte. In die gevallen komt er geen spatie tussen het bijbehorende getal en het gradenteken.

(4) Een hoek van 90° heet een rechte hoek.

(5) Amsterdam ligt op 52° noorderbreedte. 

Zie ook

Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)
Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)

Naslagwerken

NBN EN ISO 80000-1:2013; NEN EN ISO 80000-1:2013; Leestekens (2016), p. 116; Schrijfwijzer (2012), p. 511