Gradenteken in temperatuuraanduidingen: spatie ervoor of niet?

Gradenteken in temperatuuraanduidingen: spatie ervoor of niet?

Vraag

Staat er bij temperatuuraanduidingen een spatie voor het gradenteken (15 °C) of niet (15°C)?

Antwoord

Volgens de normen die voor technische teksten gelden, staat er een spatie tussen het getal en het gradenteken bij temperatuuraanduidingen. In niet-technische teksten blijft de spatie tussen het getal en het gradenteken meestal achterwege.

Toelichting

Het gradenteken kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als het wordt gecombineerd met een symbool als C (Celsius) of F (Fahrenheit), wordt er meestal geen spatie geschreven tussen het gradenteken en het symbool.

(1a) De temperatuur liep op tot 45°C.

(2a) Volgens de Fahrenheitschaal ligt het vriespunt bij 32°F.

Volgens de internationale ISO-normen (overgenomen in de Belgische norm NBN EN ISO 80000-1:2013 en de Nederlandse norm NEN EN ISO 80000-1:2013) staat er wel een spatie tussen het getal en het gradenteken. Die normen gelden in het bijzonder voor technische, gespecialiseerde teksten. In de algemene praktijk staat er dus vaak geen spatie.

(1b) De temperatuur liep op tot 45 °C.

(2b) Volgens de Fahrenheitschaal ligt het vriespunt bij 32 °F.

In samenstellingen wordt er volgens de spellingregels geen spatie tussen het getal en het gradenteken gezet.

(3) Let op dat de 37°C-grens niet wordt overschreden.

Daarnaast kan het gradenteken voorkomen zonder een ander symbool erachter. Het duidt dan een (wiskundige) hoek aan, of een geografische lengte of breedte. In die gevallen komt er geen spatie tussen het bijbehorende getal en het gradenteken.

(4) Een hoek van 90° heet een rechte hoek.

(5) Amsterdam ligt op 52° noorderbreedte.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)
Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)

Naslagwerken

NBN EN ISO 80000-1:2013; NEN EN ISO 80000-1:2013; Leestekens (2016), p. 116; Schrijfwijzer (2012), p. 511

aaneen of los,cijfers en getallen,symbolen,spelling,conventies


tao_adv (C)
349
j
aaneen,cijfers,conventies,spelling,symbolen
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:aaneen,cijfers,symbolen
01 January 2004
23 December 2020