Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezien (als voegwoord)

Vraag

Is gezien correct als het als een voegwoord wordt gebruikt, zoals in Gezien hij vier bonnetjes heeft, kan hij gratis binnen?

Antwoord

Het is onduidelijk of gezien als voegwoord ('aangezien, omdat') wel of niet tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Gezien is in elk geval standaardtaal in het hele taalgebied als voorzetsel.

Toelichting

Gezien kan in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt worden als voorzetsel, met als betekenis 'met het oog op, rekening houdend met'.

(1) Het is niet verwonderlijk dat hij werd geselecteerd voor de jury, gezien zijn grote ervaring met kinderliteratuur.

(2) Gezien zijn slechte gezondheid zal hij niet deelnemen aan het examen.

In België wordt gezien ook veelvuldig gebruikt als voegwoord, ook door veel standaardtaalsprekers, met als betekenis 'aangezien, omdat'. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die gezien als voegwoord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het, op die manier gebruikt, tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(3) De directie stelde een onderzoek in, gezien het hier een geval van recidive betrof. (in België, status onduidelijk)

(4) Gezien hij gisteren al aan bod is gekomen, zullen we nu met de volgende kandidaat beginnen. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Mits (als voorzetsel)
Ondanks dat

Naslagwerken

 

gezien aangezien
Grote Van Dale (2005) (ondersch. voegw. van causaliteit) [leenvertaling van Fr. vu], (Belg.N., niet alg.) aangezien, omdat (ondersch. voegw. van causaliteit) (…) ter inleiding van een redengevende bijzin, syn. omdat, daar
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.N, niet alg.) omdat, aangezien 1 (form.) omdat
Verschueren (1996) [in deze betekenis niet opgenomen] I. redengevend vgw. (…) Syn. daar, dewijl, omdat, vermits, wijl.
Koenen (2006) [in deze betekenis niet opgenomen] vw omdat: ~ hij ziek werd
Kramers (2000) [in deze betekenis niet opgenomen] I voegw omdat
ANS (1997), p. 555 of online via de E-ANS [in deze betekenis niet opgenomen] Voegwoorden van causaliteit: (…) aangezien

Correct Taalgebruik (2001), p. 94 [wordt afgekeurd] Om een bijzin in te leiden gebruiken we aangezien, omdat, doordat, daar. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 101 [wordt afgekeurd] (voegw.) - hij niet wilde, aangezien, daar, omdat -
Taalwijzer (1998), p. 140, 15 Niet te verwarren met *aangezien; gezien is een vz. en betekent: met het oog op, wegens, en wordt gevolgd door een zelfstandig woord, nooit door een vervoegd ww. Niet te verwarren met *gezien; aangezien betekent omdat, daar en wordt altijd gevolgd door een vervoegd werkwoord.
Stijlboek VRT (2003), p. 99 [bij gezien / aangezien] Aangezien is een voegwoord: het leidt een zin in. Het is synoniem met: omdat, doordat. (…) Gezien is een voorzetsel: het leidt een woordgroep in. Het is synoniem met: als gevolg van, door, vanwege. [bij aangezien / gezien] Aangezien is een voegwoord: het leidt een zin in. Het is synoniem met: omdat, doordat. (…) Gezien is een voorzetsel: het leidt een woordgroep in. Het is synoniem met: als gevolg van, door, vanwege.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) in België niet alleen gebruikt als voorzetsel, ook als voegwoord: omdat, aangezien -