Gezien (als voegwoord)

Gezien (als voegwoord)

Vraag

Is gezien correct als het als een voegwoord wordt gebruikt, zoals in Gezien hij vier bonnetjes heeft, kan hij gratis binnen?

Antwoord

Het is onduidelijk of gezien als voegwoord (‘aangezien, omdat’) wel of niet tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Gezien is in elk geval standaardtaal in het hele taalgebied als voorzetsel.

Toelichting

Gezien kan in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt worden als voorzetsel, met als betekenis ‘met het oog op, rekening houdend met’.

(1) Het is niet verwonderlijk dat hij werd geselecteerd voor de jury, gezien zijn grote ervaring met kinderliteratuur.

(2) Gezien zijn slechte gezondheid zal hij niet deelnemen aan het examen.

In België wordt gezien ook veelvuldig gebruikt als voegwoord, ook door veel standaardtaalsprekers, met als betekenis ‘aangezien, omdat’. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die gezien als voegwoord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het, op die manier gebruikt, tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(3) De directie stelde een onderzoek in, gezien het hier een geval van recidive betrof. (in België, status onduidelijk)

(4) Gezien hij gisteren al aan bod is gekomen, zullen we nu met de volgende kandidaat beginnen. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Mits (als voorzetsel)
Ondanks dat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); ANS (1997), p. 555 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Correct Taalgebruik (2001), p. 94; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 101; Taalwijzer (1998), p. 140, 15; Stijlboek VRT (2003), p. 99; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,voegwoord,het juiste voorzetsel,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
342
j
correctheid,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,voegwoord,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:voegwoord,voorzetsel
01 January 2004
18 January 2016