Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ervaren: ervaarde / ervoer

Vraag

Wat is de verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?

Antwoord

Ervoer is in elk geval standaardtaal. Ervaarde is een recentere vorm, die nog niet voor iedereen acceptabel is. Het is onduidelijk of we ervaarde al tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Toelichting

Van oorsprong is ervaren een werkwoord met een sterke vervoeging; de hoofdtijden zijn dus: ervoer(en)heeft ervaren.

(1a) Velen ervoeren hun puberteit als een lastige periode.

(2a)  De patiënt ervoer veel steun van vrienden en familie.

Tegenwoordig komt ook de zwakke verledentijdsvorm ervaarde(n) geregeld voor, zowel in België als in Nederland. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de zwakke vormen nog afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of we ervaarde(n) tot de standaardtaal kunnen rekenen.

(1b) Velen ervaarden hun puberteit als een lastige periode. (status onduidelijk)

(2b) De patiënt ervaarde veel steun van vrienden en familie. (status onduidelijk)

Zie ook

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Klagen: kloeg / klaagde
Meten: meette / mat
Ondervragen: ondervraagde / ondervroeg
Scheppen: schepte / schiep
Schrok af / schrikte af
Varen: vaarde / voer
Verrekken: verrokken / verrekt
Willen: wilde / wou, wilden / wou(d)en
Wuiven: woof / wuifde
Zegden / zeiden
Zweren: zwoor / zwoer / zweerde

Bronnen

Onze Taal. Sterke werkwoorden. Geraadpleegd op 8 april via https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/sterke-werkwoorden.

Naslagwerken

 

verleden tijd van ervaren

Grote Van Dale (2005)

(overg.; ervoer (thans ook: ervaarde) (...) 1 (...) door ondervinding leren, gewaarworden, syn. ondervinden (...) 3 (arch.) vernemen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

[ervaarde, h ervaren]

Koenen (2006)

ervoer of ervaarde

Stijlboek VRT (2003), p.

ervoer/ervaarde (…) Voorkeur: ervoer.

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[ervoer, h ervaren]

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

[ervoer, h ervaren]

ANS (1997), p. 91, 86 of online via de E-ANS

[bij 2.3.5.3 Geheel onregelmatige werkwoorden]

ervaarde ervoer37

37Ervaarde is frequenter dan ervoer. De sterke vorm wordt in Nederland eerder gebruikt dan in België.

Schrijfwijzer (2012), p. 243         

 

Toch zijn er ook werkwoorden met een dubbele vervoeging. Die hebben naast de modernere zwakke vervoeging met -de en -te nog een oudere sterke vervoeging met klinkerverandering. (…)

Hij ervaarde/ervoer nu pas wat het was om alleen te zijn.