Ervaren: ervaarde / ervoer

Ervaren: ervaarde / ervoer

Vraag

Wat is de verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?

Antwoord

Ervoer is in elk geval standaardtaal. Ervaarde is een recentere vorm, die nog niet voor iedereen acceptabel is. Het is onduidelijk of we ervaarde al tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Toelichting

Van oorsprong is ervaren een werkwoord met een sterke vervoeging; de hoofdtijden zijn dus: ervoer(en)heeft ervaren.

(1a) Velen ervoeren hun puberteit als een lastige periode.

(2a)  De patiënt ervoer veel steun van vrienden en familie.

Tegenwoordig komt ook de zwakke verledentijdsvorm ervaarde(n) geregeld voor, zowel in België als in Nederland. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de zwakke vormen nog afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of we ervaarde(n) tot de standaardtaal kunnen rekenen.

(1b) Velen ervaarden hun puberteit als een lastige periode. (status onduidelijk)

(2b) De patiënt ervaarde veel steun van vrienden en familie. (status onduidelijk)

Zie ook

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Klagen: kloeg / klaagde
Meten: meette / mat
Ondervragen: ondervraagde / ondervroeg
Scheppen: schepte / schiep
Schrok af / schrikte af
Varen: vaarde / voer
Verrekken: verrokken / verrekt
Willen: wilde / wou, wilden / wou(d)en
Wuiven: woof / wuifde
Zegden / zeiden
Zweren: zwoor / zwoer / zweerde

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Stijlboek VRT (2003), p.; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); ANS (1997), p. 91, 86 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 243

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
269
j
correctheid,grammatica,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
27 April 2020