Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Cluster (de / het -)

Vraag

Is het de cluster of het cluster?

Antwoord

Beide zijn goed.

Toelichting

Engelse leenwoorden krijgen gewoonlijk het lidwoord de. Van sommige Engelse leenwoorden komt na verloop van tijd echter ook een het-vorm in omloop. Met cluster lijkt dit ook het geval te zijn: de meeste naslagwerken geven de cluster (mannelijk), maar sommige ook het cluster (onzijdig).

Zie ook

De of het bij Engelse leenwoorden (algemeen)
Woordgeslacht (algemeen)

Deken (het / de -)
Idee (de / het -)
Matras (het / de -)
Modem (de / het -)
Nuclide (de / het -)
Procent (een halve / half -)
Thuis (een goede / goed -)

Naslagwerken

het cluster de cluster
Woordenlijst (2005) x x
Wolters-Koenen (1996) x x
Grote Van Dale (2005) x x
Van Dale Handwoordenboek (1996) x
Verschueren (1996) x
Kramers (1996) x
Nieuwe Spellinggids (1997) x