Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Handvaten / handvatten

Vraag

Is het meervoud van handvat handvaten of handvatten?

Antwoord

Beide meervoudsvormen zijn correct.

Toelichting

Het woord vat in de betekenis 'ton' heeft als meervoudsvorm vaten. Ook samenstellingen met dat woord vat hebben een meervoudsvorm op -vaten: bloedvaten, wijnvaten, biervaten enzovoort.

In handvat betekent het woord vat niet 'ton', maar 'greep'. Dat woord vat is afgeleid van het werkwoord vatten (= 'vastpakken') en heeft de meervoudsvorm vatten. Ook handvat had oorspronkelijk alleen de meervoudsvorm met dubbele t.

Wellicht naar analogie van samenstellingen als bloedvaten en biervaten is tegenwoordig ook de meervoudsvorm handvaten erg gebruikelijk.

Zie ook

Spellen / spelen

Bronnen

Onze Taal. Handvatten / handvaten. Geraadpleegd op 3 juli 2008 via http://www.onzetaal.nl/advies/handvat.php.

VRT.Taalnet. Vat. Geraadpleegd op 3 juli 2008 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/vat.

Naslagwerken

WNT; Grote Van Dale (2005); ANS (1997), p. 171 of online via de E-ANS; Het Witte Woordenboek (2007); Woordenlijst (2015)