Samenstelling

Samenstelling

Omschrijving

Samenstelling is een woordvormingsprocedé waarbij twee of meer woorden die zelfstandig kunnen voorkomen, tot één nieuw woord worden samengevoegd. Voorbeelden: oker + geel => okergeel, hoofd + luis => hoofdluis, voor + deur => voordeur, samen + stellen => samenstellen.

Zie ook

Afleiding
Samenstellende afleiding

termentao_term
74