Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Euro / EUR / euroteken

Vraag

Wat is de correcte aanduiding voor euro: euro, €, EUR?

Antwoord

De aanduiding euro en het euroteken () zijn gebruikelijk in gewone 'lopende' tekst. Het internationaal genormeerde symbool EUR gebruiken we alleen in gespecialiseerde monetaire teksten.

Toelichting

In niet-gespecialiseerde, doorlopende teksten is het gebruikelijk om euro (met kleine letter) voluit te schrijven of het euroteken (€) te gebruiken: Hij is me nog 24 euro schuldig. Hij is me nog 24,- schuldig. In België schrijft men na hele bedragen geen komma en streepje: Hij is me nog 24 schuldig.

In gespecialiseerde teksten worden de internationale symbolen gebruikt. Die heeft de International Organization for Standardization (ISO) in de normenlijst ISO 4217 vastgelegd. Het internationale symbool voor de euro is EUR.

Zie ook

Symbolen (Leidraad 17.2)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

100 k / 100k / 100 K / 100K
Euro: - € 12 / € -12
Euro: een bedrag in euro('s)?
Euro: komma en streepje in de notatie van hele bedragen?
Euro: valutateken voor of achter het bedrag?
XEU / EUR

Naslagwerken

Taalboek Nederlands (1997), p. 384; NBN Z 01-002 (2002); ISO 4217; Redactiewijzer (1999), p. 51-52