Officiële spelling Nederlandse Taalunie

10.000.000  / 10 000 000

Vraag

Hoe schrijf je een groot getal als tien miljoen in cijfers, met puntjes (10.000.000) of met spaties (10 000 000)?

Antwoord

De ISO-norm en de BIN-norm schrijven de spatie als scheidingsteken voor (10 000 000), maar in de praktijk is ook de schrijfwijze met punten gebruikelijk (10.000.000).

In vakgebieden waarin veel belang wordt gehecht aan ISO-normen (bijvoorbeeld de techniek en de exacte wetenschappen), is het raadzaam de daarin gegeven richtlijn voor het scheiden van grote getallen (spaties, geen punten) te volgen.

Toelichting

Getallen die uit meer dan vier cijfers bestaan, worden (om het lezen ervan te vergemakkelijken) gegroepeerd per drie cijfers, van rechts naar links vanaf het eventuele decimaalteken. Volgens de normen ISO 31-0 en NBN Z 01-002 worden de cijfers vanaf het decimaalteken met spaties gegroepeerd. Hoewel de groepering zowel naar links als naar rechts kan, wordt de groepering achter de komma in de praktijk weinig toegepast.

34 820 423 inwoners

€ 10 000 000

$ 34 898 456,78

£ 2,203 71 / 2,20371

Om fraude te voorkomen, kunnen cijfers in geldbedragen volgens de BIN-norm ook allemaal aan elkaar worden geschreven:

€ 10000000

$ 34898456,78

Van oudsher gebruikt men in Nederland en België een punt als scheidingsteken in getallen die uit meer dan vier cijfers bestaan. Ook kan de punt voorkomen dat met de cijfers wordt 'geknoeid'. In geldbedragen (bijvoorbeeld bij wisselkoersen) worden cijfers achter de komma niet gegroepeerd.

34.820.423 inwoners

£ 2,20371

€ 10.000.000

$ 34.898.456,78

Getallen die uit vier cijfers bestaan, worden in de praktijk vaak zonder spatie of punt geschreven: 2000 kg, 5329 euro, 4567. In optellingen, tabellen en kolommen worden ook geldbedragen met vier cijfers voor de komma met een punt geschreven om te bewerkstelligen dat de cijfers recht onder elkaar komen te staan.

€ 32.230,23
€ 11.100,00
€   6.230,50

 

€ 567.783,93
      4.567,00
    35.545,25
____________ +
€ 607.896,21

Als decimaalteken wordt de komma gebruikt, zowel voor getallen in het algemeen als voor geldbedragen in het bijzonder.

34,5 kg

13,88 cm

34,5 euro

$ 345,45

In Angelsaksische landen is een ander systeem in gebruik. Daar wordt de komma gebruikt als scheidingsteken binnen cijfers en bedragen, en de punt als decimaalteken, bijvoorbeeld: 0.25 = een kwart; £ 10,000,000 = tien miljoen pond sterling. Deze conventie, die ook niet door de ISO-norm wordt gesteund, verdient in Nederland en België geen navolging, afgezien van heel specifieke gevallen als de weergave van statistische gegevens (bijvoorbeeld p < .05) en kalibers van vuurwapens (bijvoorbeeld FN FAL 7.62mm, Diemaco C7 5.56mm, Browning .50cal = 'punt vijftig', zware mitrailleur met het kaliber 0,5 inch).

Bijzonderheid

Getallen en bedragen mogen niet worden afgebroken. Om te voorkomen dat dat bij het gebruik van spaties toch gebeurt, is het raadzaam in computerbestanden gebruik te maken van zogeheten 'harde spaties'.

Zie ook

Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)

100 k / 100k / 100 K / 100K
8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Drieënnegentig / 93
Euro: komma en streepje in de notatie van hele bedragen?
Jaartallen voluit
Komma of punt bij decimale getallen
Komma of punt in geldbedragen
Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Naslagwerken

 

Scheidingsteken

Regel

Schrijfwijzer (2005), p. 377

punt

In geldbedragen van vier of meer cijfers wordt een punt gebruikt om de duizendtallen aan te geven (…) Als decimaalteken wordt niet, zoals in Angelsaksische landen, de punt gebruikt, maar de komma: 3,14. In wetenschappelijke teksten kan men ook de internationale regels volgen en de punt gebruiken: 22.5%, p<.05

Alles over leestekens (1997), p. 8-9

punt (spatie)

Een getal in cijfers krijgt (bij meer dan vier cijfers) een punt achter de duizendtallen (...) In plaats van een punt wordt in deze gevallen ook wel een spatie gebruikt; wij geven de voorkeur aan een punt.

Taalbaak 46.2-3

punt (spatie)

Punten in getallen: alleen in getallen van meer dan vier cijfers na veelvouden van duizend, miljoen en miljard. (...) U mag de punten ook vervangen door halve spaties.

De taalgids (1999), p. 175

punt of spatie

In cijfers geschreven getallen krijgen een punt of spatie achter de duizendtallen bij meer dan vier cijfers (...).

Taalwijzer voor de overheid (2000), p. 148

spatie of punt

Als een getal uit meer dan vier cijfers bestaat, staat tussen de duizendtallen een spatie of een punt.

Prisma Stijlboek (1993), p. 111

spatie (punt)

Grote getallen: voor de overzichtelijkheid om de drie van achteren een spatie (...) Op de plaats van de spatie komt ook wel een punt.

Taalboek Nederlands (2003), p.405-406

spatie; punt in geldbedragen

Getallen van meer dan drie cijfers verdeelt men in groepen van drie cijfers, gerekend vanaf het decimaalteken naar links en naar rechts. Als scheiding wordt een spatie gebruikt (…) Als decimaalteken gebruikt men de komma, nooit de punt. (…) OPMERKING: Anders dan de norm NBN Z 01-002 voorschrijft, ziet men vaak dat getallen beneden tienduizend zonder spatie worden geschreven, behalve in optellingen en tabellen. Het verdient aanbeveling getallen steeds op dezelfde manier te schrijven, per drie gegroepeerd (…) Gebruik bij getallen in cijfers als scheiding een spatie (…)

Geldbedragen van meer dan drie cijfers worden verdeeld in groepen van drie cijfers, gerekend vanaf het decimaalteken naar links (en in voorkomend geval naar rechts). Als scheiding wordt meestal de punt gebruikt, al adviseert NBN Z 01-002 spaties te gebruiken (…) Gebruik in geldbedragen in cijfers als scheiding een punt.

ISO 31-0

spatie

Getalswaarden die uit veel cijfers bestaan, kunnen ter vergroting van de leesbaarheid in groepen van drie cijfers worden geschreven. Die groepen worden door een ("dunne") spatie gescheiden; gebruik nooit een punt (...).

NBN Z 01-002 (2002)

spatie

In getallen met meer dan drie cijfers voor of na de komma groepeert u de cijfers vanaf het decimaalteken bij voorkeur per drie om de leesbaarheid te vergroten (…) Als u de kans op fraude wilt verkleinen, kunt u eventueel alle cijfers aan elkaar schrijven (…) U gebruikt het best geen punt om getallen in te delen, want die punt zou verward kunnen worden met het Angelsaksische decimaalteken.

Woordwijzer (1998), p. 38

spatie

Als scheiding moet een spatie worden gebruikt, dus niet een komma, een punt of enig ander teken.