Zinsdeel

Zinsdeel

Omschrijving

Een zinsdeel is een onderdeel van een zin met een bepaalde grammaticale functie. Een zinsdeel kan één woord zijn, maar ook een combinatie van woorden. Voorbeelden van zinsdelen zijn het onderwerp, het lijdend voorwerp en het gezegde. Voorbeelden:

(1) [De opgeschoten jongens (= onderwerp)] [slenteren (= gezegde)] [de hele dag (= bijwoordelijke bepaling van tijd)] [langs de straat (= bijwoordelijke bepaling van plaats)].

(2) [Een groep terroristen (= onderwerp)] [heeft] [de verantwoordelijkheid voor de bomaanslag (= lijdend voorwerp)] [opgeëist (heeft…opgeëist = gezegde)].

Zie ook

Gezegde
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Ondervindend voorwerp
Onderwerp

termentao_term
112