123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)

123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)

Vraag

Wat is juist: 123 Mensen kwamen om of 123 mensen kwamen om?

Antwoord

Juist is: 123 mensen kwamen om. Als de zin begint met een cijfer, wordt het eerstvolgende woord met een kleine letter geschreven.

Toelichting

Als een zin met een cijfer begint, heeft de zin geen beginhoofdletter.

(1a) 123 mensen kwamen om bij de vliegramp.

(2a) 38% van de Nederlandse huisartsen is vrouw.

(3a) 0900-nummers zijn vaak veel duurder dan wenselijk is.

Cijfers aan het begin van de zin zijn vaak te vermijden door een andere formulering te gebruiken.

(1b) Er zijn 123 mensen omgekomen bij de vliegramp.

(2b) Van de Nederlandse huisartsen is 38% vrouw.

(3b) Een 0900-nummer is vaak veel duurder dan wenselijk is.

Zie ook

Hoofdletter aan het begin van een zin (Leidraad 16.9)

(zand)Duinen / (Zand)duinen (hoofdletter?)
’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 264-265; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 58-59; Stijlboek Volkskrant (2006), p. 42; Woordenlijst (2015)

cijfers en getallen,hoofdletter of kleine letter,conventies,spelling


tao_adv (C)
1599
j
cijfers,conventies,hoofdletter,spelling
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:cijfers,hoofdletter
05 July 2012
30 April 2020