Stampei / stampij

Stampei / stampij

Vraag

Wat is de juiste spelling: stampei of stampij?

Antwoord

Beide spellingen zijn correct.

Toelichting

Stampij (‘herrie, drukte die iemand om iets maakt’) komt van het Oudfranse estampie (‘gehuppel’, ‘danslied’, ‘lawaai’), dat weer van het Germaanse stampen is afgeleid. De spelling stampei is weliswaar gezien de bewijsplaatsen in het WNT de meest gebruikelijke, maar etymologisch onjuist. De Woordenlijst keurt beide spellingen goed.

Zie ook

Ei of ij? (leidraad 2.9)

Brei / brij
Gevlei / gevlij (in het – komen)
Leidt / lijdt (het – geen twijfel)
Neervleien / neervlijen
Peiler / pijler
Pijl / peil (geen – op te trekken)
Pubertijd / puberteit
Uitwijden / uitweiden
Wijds / weids
Wijfelen / weifelen

Naslagwerken

De Vries en De Tollenaere (1997); Woordenlijst (2015); WNT

correctheid en betekenis,klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
751
j
correctheid,herkomst,klinkers,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:klinkers;Woord of woordcombinatie:correctheid,herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 June 2020