Spioneren, spionnetje

Spioneren, spionnetje

Vraag

Waarom schrijf je spioneren met één n en spionnetje met twee n‘en?

Antwoord

Als de n tussen een korte o en een toonloze e (sjwa) staat, zoals in spionnetje, wordt de n verdubbeld. In woorden als spioneren wordt de n niet verdubbeld omdat de o daar als een lange klinker o wordt beschouwd, ook al kan die o ook kort uitgesproken worden.

Toelichting

De n wordt verdubbeld als hij tussen een korte klank o en een toonloze e (sjwa) staat: abonnement, zonnetje, tonnen enzovoort. Deze regel is ook van toepassing na de lettercombinaties eo, io, jo en yo: kameleonnetje, spionnetje,  pionnen, petitionnement, bataljonnetje.

Na een lange klinker die in een open lettergreep staat wordt de n met een enkel teken geschreven: doneren, telefonist, polonaise, zonair enzovoort. Als er na de lettercombinaties eo, io, jo en yo een andere klinker dan de toonloze e volgt, wordt de n ook niet verdubbeld: accordeonist, spioneren, petitioneren, passioneel, miljonair, mayonaise. In de praktijk bestaat er soms twijfel of in woorden als spioneren een enkele of dubbele n geschreven moet worden, omdat er variatie in de uitspraak van de o bestaat: die kan als een lange en als een korte klinker uitgesproken worden in het Nederlands. In de spelling wordt de o in die woorden als een lange klinker beschouwd, wat de enkele n verklaart.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)

Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken
Zanikken / zaniken

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Technische Handleiding (2016), p. 33

afleidingen,medeklinkers,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling


tao_adv (C)
653
j
afleiding,medeklinkers,spelling,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
16 November 2015