Lettergreep

Lettergreep

Omschrijving

Een lettergreep (of: syllabe) is elk van de woorddelen waarin een woord bij het schrijven of scanderend uitspreken kan worden verdeeld. Een open lettergreep eindigt op een klinker (bijvoorbeeld va-ten); een gesloten lettergreep eindigt op een medeklinker (bijvoorbeeld (vat-ten).

Zie ook

Klinker
Medeklinker

termentao_term
52