Klinker

Klinker

Omschrijving

Een klinker (of: vocaal) is een spraakklank waarbij de uitgestoten lucht bij de productie ongehinderd de mond verlaat. Voorbeelden zijn de a, e, i, o en u (die alle een zgn. ‘lange’ en ‘korte’ variant hebben), de toonloze e (zoals in de), de ‘lange’ klinkers oe en eu en de tweeklanken ei (ook met de spelling ij), ui en au (ook met de spelling ou).

Zie ook

Medeklinker

termentao_term
49