Sommige / sommigen van de medewerkers

Sommige / sommigen van de medewerkers

Vraag

Wat is correct: sommige van de medewerkers of sommigen van de medewerkers?

Antwoord

Het is allebei correct.

Toelichting

De algemene regel is dat woorden als andere, enkele, enige, meeste, sommige, vele, verscheidene en weinige, evenals overtreffende trappen als beste en grootste, in het meervoud een -n krijgen als ze zelfstandig gebruikt worden én naar personen verwijzen.

(1) Ik heb slechte herinneringen aan mijn examenklas. In die klas kregen enkelen een voorkeursbehandeling.

(2) Geluk is heel persoonlijk. Sommigen zijn met weinig tevreden.

Een enkele keer is het moeilijk vast te stellen of woorden als sommige bijvoeglijk of zelfstandig zijn gebruikt. Zo zijn er zinnen mogelijk waarin het zelfstandig naamwoord na sommige is samengetrokken en het dus slechts in schijn zelfstandig is gebruikt. De meervoudsuitgang -n wordt dan niet aan sommige toegevoegd.

(3) Hij kan met bijna al zijn klasgenoten goed opschieten, maar aan sommige heeft hij een hekel. (= ‘sommige klasgenoten’)

In zin (3) kan klasgenoten na sommige worden aangevuld. In de constructie sommige(n) van … is dat niet mogelijk; toch kan in deze constructie ook sommige als correct beschouwd worden.

(4) Sommigen van de medewerkers kregen een bonus.

(5) Sommige van de medewerkers kregen een bonus.

Hoewel er in zin (4) en (5) een zelfstandig naamwoord voorkomt waarop sommige(n) betrekking heeft (medewerkers), kan dat niet worden aangevuld: sommige medewerkers van de medewerkers is uitgesloten. Er is dan sprake van zelfstandig gebruik van sommige(n); dat pleit voor (4). Maar sommige(n) van de medewerkers kan ook beschouwd worden als een alternatieve formulering van sommige medewerkers, en daarin is sommige duidelijk niet-zelfstandig gebruikt. Zowel (4) als (5) kan dus als juist worden beschouwd.

Als in de constructie na van het voornaamwoord ons/jullie/hen of een enkelvoudig zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de groep, de klas) volgt, krijgen woorden als sommige een -n.

(6) Sommigen van ons durfden het koude water in te springen.

(7) Sommigen van de klas hadden nog nooit geskied.

Zie ook

Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)
Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)
De eersten de besten / de eerste de besten
De meeste/ meesten van de aanwezige leden
Degene / degenen
Diverse / diversen
Enige(n), enkele(n)
Enkele / enkelen van hen
Onder andere / onder anderen
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Naslagwerken

ANS (1997), p. 366-367 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 120-121; Schrijfwijzer (2005), p. 215-217, Vraagbaak Nederlands (2005), p. 81

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
746
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:voornaamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
17 April 2018