Risico van / op inbraak

Risico van / op inbraak

Vraag

Wat is correct: Er is geen risico op inbraak of Er is geen risico van inbraak?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct. Het voorzetsel op is het gebruikelijkst.

Toelichting

Risico betekent ‘gevaar, gevaarlijke kans’ en wordt vaak zonder voorzetsel gebruikt.

(1) Als u geen risico wilt lopen, moet u een boekhouder in de arm nemen.

(2) Het risico bestaat dat ze er met de buit vandoor zijn.

In combinatie met een zelfstandig naamwoord is zowel risico op als risico van correct om datgene aan te duiden waarvoor men gevaar loopt. Op is het gebruikelijkst.

(3) Bent u 45 jaar of ouder? Dan hebt u een verhoogd risico op / van diabetes.

(4) Er bestaat nog steeds een verhoogd risico op / van aanslagen in Europa.

(5) Het risico op / van besmetting met hiv is de laatste jaren fors gedaald.

Ook de verbinding het risico lopen kan met op of met van gecombineerd worden als er een zelfstandig naamwoord op volgt.

(6) Zuid-Europese landen zoals Spanje en Portugal lopen het risico op / van bosbranden.

(7) De eerste minister wil geenszins het risico lopen op / van politieke instabiliteit.

(8) Wie zijn schuld niet op tijd afbetaalt, loopt het risico op / van loonbeslag.

Bijzonderheid

Risico kan ook gebruikt worden met een beknopte bijzin ingeleid door om te + infinitief. Om kan in zulke zinnen ook weggelaten worden.

(9) We kunnen het risico niet lopen (om) een boete te krijgen.

Zie ook

Voorzetsels (algemeen)

Aanvraag om / van / voor / tot
Analogie (naar – met / van)
Deelnemers van / aan iets
Garantie van / op / voor
Inleiding bij / op / over / tot
Om (het is moeilijk – dat te geloven)
Scala van / aan artikelen
Tempo / snelheid (tegen / aan / in / met een -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 233; Het juiste voorzetsel (1999), p. 173 ; Prisma Voorzetsels (2005), p. 189; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
715
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
30 April 2020