Pin-pas / pinpas

Pin-pas / pinpas

Vraag

Schrijf je pin-pas of pinpas?

Antwoord

De correcte spelling is pinpas.

Toelichting

Pinpas is een samenstelling met het letterwoord pin. Pin is de afkorting van persoonlijk identificatienummer. Een letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.

Net als bommoeder (bewust ongehuwde moeder), memobedrijf (mens- en milieuvriendelijke onderneming), latrelatie (living apart together) en desdochter (di-ethylstilbestrol) schrijven we pinpas dus vast. Riagg-centrum en VUT-regeling schrijven we met een koppelteken, omdat deze samenstellingen letterwoorden met een of meer hoofdletters bevatten.

Een reden om toch een koppelteken te schrijven kan zijn dat de samenstelling onduidelijk dreigt te worden: een bom kan ook een projectiel zijn, een memo ook een mededeling. Bij pinpas is een dergelijke onduidelijkheid evenwel weinig waarschijnlijk.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)

AIO / A.I.O. / a.i.o. / aio
Gps-systeem / gps
E-mail (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,afkortingen,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
658
j
aaneen,afkortingen,koppelteken,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,afkortingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
21 June 2018