Pietersen c.s. hebben / heeft

Pietersen c.s. hebben / heeft

Vraag

Wat is correct: Pietersen .s. hebben geholpen of Pietersen c.s. heeft geholpen?

Antwoord

Beide formuleringen zijn juist. Strikt grammaticaal gezien volgt er na Pietersen c.s. een enkelvoudige persoonsvorm, maar tegenwoordig wordt meestal een meervoud gebruikt, omdat de gedachte aan meerdere personen zich opdringt. Daar is geen bezwaar tegen.

Toelichting

De afkorting c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk ‘met de zijnen’ betekent (of voor cum sociis: ‘met zijn deel- of lotgenoten’). De woordgroep Pietersen cum suis of Pietersen met de zijnen verwijst weliswaar naar meer dan één persoon, maar is grammaticaal gezien enkelvoudig: de enkelvoudige naam Pietersen is de kern, en c.s. of met de zijnen is daar een nabepaling bij. De persoonsvorm richt zich in de regel naar de kern van de woordgroep: Pietersen c.s. heeft geholpen / Pietersen met de zijnen heeft geholpen.

In het Nederlands is de vaste verbinding en de zijnen gebruikelijker dan met de zijnen. De woordgroep Pietersen en de zijnen is meervoudig. In de zin Pietersen en de zijnen hebben geholpen staat dus de meervoudige persoonsvorm hebben. Onder invloed hiervan wordt in de praktijk ook bij Pietersen c.s. vaak een meervoudige persoonsvorm gebruikt; daar is geen bezwaar tegen.

Cum suis en c.s. worden met name gebruikt in zakelijke schrijftaal, in het bijzonder juridische en politieke contexten.

Zie ook

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2012), p. 256.; Grote Van Dale (2015); Vraagbaak Nederlands (2011), p. 135

afkortingen,correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,spelling,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
654
j
afkortingen,betekenis,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:afkortingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud
01 January 2004
09 December 2020