Petitioneren, petitionnement

Petitioneren, petitionnement

Vraag

Waarom schrijf je petitioneren met één n en petitionnement met twee n‘en?

Antwoord

De n na de lettercombinatie eo, io, jo en yo wordt niet verdubbeld, tenzij de n wordt gevolgd door een toonloze e (sjwa).

Toelichting

Een medeklinker schrijven we dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt: accordeonnetje, bataljonnetje, rayonnetje, petitionnement.

In accordeonist, petitioneren, miljonair en mayonaise volgt na respectievelijk eon, ion, jon en yon een beklemtoonde lettergreep. De medeklinker wordt daarom niet verdubbeld. Ook als de o als een korte klinker wordt of kan worden uitgesproken, wordt de n niet verdubbeld.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)

Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken
Zanikken / zaniken

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afleidingen,medeklinkers,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
653
j
afleiding,medeklinkers,spelling,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
16 November 2015