Padje / paadje

Padje / paadje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van pad (‘weg’): padje of paadje?

Antwoord

De beide vormen zijn correct.

Toelichting

Bij een aantal verkleinwoorden wordt de laatste klinker van het grondwoord verdubbeld of wordt de i vervangen door ee, en gaat dit gepaard met een verandering in uitspraak: een [a] wordt [aa], een [o] wordt [oo] en een [e] of een [i] wordt [ee] in het verkleinwoord.

De woorden op -je waar deze spelling op van toepassing is, zijn te beschouwen als uitzonderingen. Het grondwoord is telkens een eenlettergrepig woord (of deel van een samenstelling):

  • waarbij ook in het meervoud sprake is van klinkerverandering;
  • waarvan de op een na laatste letter een a, e, i of o is die als respectievelijk [a], [e], [i] of [o] wordt uitgesproken.

Bij de volgende woorden treedt er bij het verkleinwoord klinkerverandering op. Bij een aantal van die woorden, zoals pad, is ook een ander verkleinwoord zonder klinkerverandering mogelijk.

Grondwoord Meervoudsvorm Verkleinwoorden
blad bladen/bladeren blaadje(s) bladertjes
dag dagen daagje dagje
dak daken daakje dakje
gat gaten gaatje (niet in de bet. ‘achterste’) gatje (alleen in de bet. ‘achterste’)
glas glazen glaasje
huis-aan-huis-blad huis-aan-huisbladen huis-aan-huisblaadje  
pad (‘weg’) paden paadje padje
rad raden / raderen raadje radje / radertje
staf staven staafje stafje (alleen in het mv.; alleen in de bet. ‘deel van een plant’)
vat vaten vaatje  
spel spelen / spellen speeltje (alleen in de betekenis ‘stuk speelgoed’) spelletje
schip schepen scheepje  
lot loten lootje lotje
slot sloten slootje slotje (alleen in de betekenis ‘sluitsysteem’)

 

Voorbeelden van woorden waarbij geen klinkerverandering bij het verkleinwoord optreedt, zijn:

Grondwoord Meervoudsvorm Verkleinwoord
bad baden badje
bedrag bedragen bedragje
dal dalen dalletje
graf graven grafje
slag slagen slagje
verdrag verdragen verdragje
smid smeden smidje
god goden godje
hertog hertogen hertogje
hol holen holletje
literator literatoren literatortje
pastor pastores (of pastors) pastortje
verbod verboden verbodje
stad steden stadje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)

Naslagwerken

ANS: De allomorfen van het verkleinwoordsuffix; Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 55; Woordenlijst (2015)

verkleinwoorden,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
1514
j
spelling,verkleinwoord,zelfstandig_naamwoord
Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:verkleinwoord
01 June 2011
09 March 2020