Opschorten / schorsen

Opschorten / schorsen

Vraag

Zijn schorsen en opschorten synoniemen? 

Antwoord

In sommige contexten is dat het geval; schorsen en opschorten kunnen allebei gebruikt worden in de betekenissen ‘onderbreken’ en ‘uitstellen’. Daarnaast hebben schorsen en opschorten elk eigen betekenissen.

Toelichting

Schorsen en opschorten kunnen allebei de betekenis ‘(een vergadering of zitting) onderbreken’ hebben.

(1a) De rechter heeft de rechtszitting geschorst tot 14.00 uur.

(1b) De rechter heeft de rechtszitting opgeschort tot 14.00 uur.

Daarnaast komen schorsen en opschorten allebei in juridische en beleidscontexten voor in de betekenis ‘(de werking) onderbreken, opheffen’ ofwel ‘(de inwerkingtreding) uitstellen’.

(2a) Het hoger beroep heeft geen opschortende werking.

(2b) Het hoger beroep heeft geen schorsende werking.

(3a) De dekking van de overeenkomst is geschorst vanwege niet-betaalde premies.

(3b) De dekking van de overeenkomst is opgeschort vanwege niet-betaalde premies.

In de praktijk speelt voor het gebruik van schorsen of opschorten ook de gebruikscontext een rol. In sommige formuleringen is schorsen de gebruikelijkste vorm, in andere combinaties opschorten.

(4) De bouwvergunning is geschorst.

(5) De werking van de bouwvergunning is opgeschort.

(6) De verkoper had de opschortende voorwaarden duidelijk in het contract vermeld.

Opschorten heeft ook de betekenissen ‘ergens mee wachten’, in de zin van: ‘er nog niet mee beginnen’, en ‘het begin van iets naar een later tijdstip verplaatsen’.

(7) Ik vraag u om uw oordeel op te schorten tot alle feiten bekend zijn.

(8) De vergadering die komende dinsdag zou plaatsvinden is tot nader order opgeschort.

Daarnaast heeft schorsen de betekenis ‘(iemand) voorlopig of tijdelijk verbieden zijn ambt waar te nemen, aan wedstrijden mee te doen of naar school te gaan’.

(9) In afwachting van de afronding van het onderzoek werd de ambtenaar geschorst.

(10) De wielrenner is geschorst vanwege dopinggebruik.

(11) Na de vechtpartij werd de leerling twee dagen geschorst.

Zie ook

Ondervragen / overhoren
Vooropstellen / voorstellen (een datum – )

Bronnen

Caspel, R.D.J. van & Damen, M.P. (2016). Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek (16e dr.). Groningen: Noordhoff.

Dirix, E., Tilleman, B. & Van Orshoven, P. (2010). De Valks Juridisch Woordenboek (3e dr.). Antwerpen: Intersentia.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015), Van Dale Hedendaags Nederlands (2008), Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1075
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
02 February 2017