Oudgriekse / Oud-Griekse / oud-Griekse voorwerpen

Oudgriekse / Oud-Griekse / oud-Griekse voorwerpen

Vraag

Wat is de correcte schrijfwijze: oud-Griekse voorwerpen, Oud-Griekse voorwerpen of Oudgriekse voorwerpen?

Antwoord

Als het specifiek gaat om voorwerpen uit de Griekse oudheid, is zowel oud-Griekse voorwerpen als Oud-Griekse voorwerpen correct. Als het gaat om oude Griekse voorwerpen uit een willekeurige periode in het verleden, is alleen oud-Griekse voorwerpen juist.

Toelichting

Als we een afleiding maken van een aardrijkskundige naam, behouden we de hoofdletter. We schrijven het bijvoeglijk naamwoord Grieks (‘van, uit, betreffende Griekenland’) dus met een hoofdletter. In een samenstelling schrijven we een koppelteken vóór een woord met een hoofdletter: oud-Grieks.

Het woord oud wordt in samenstellingen als oud-Grieks in de regel klein geschreven. De betekenis van oud-Grieks kan omschreven worden als ‘wat betreft Griekenland in een vroege periode’. Het kan dan gaan om de Griekse oudheid, maar ook om een andere periode in het verleden. Ook in combinaties als de oude Grieken en het oude Griekenland – die in de praktijk meestal naar de klassieke tijd verwijzen –  schrijven we oude in principe klein. Hetzelfde geldt voor oud-Romeins (het oude Rome, de oude Romeinen) en oud-Egyptisch (het oude Egypte, de oude Egyptenaren).

Soms worden bij verwijzing naar de klassieke oudheid ook wel twee hoofdletters gebruikt: de Oude Grieken, het Oude Griekenland; de Oude Romeinen, het Oude Rome; de Oude Egyptenaren, het Oude Egypte. In de daarvan afgeleide bijvoeglijke naamwoorden schrijven we Oud met een hoofdletter: Oud-Grieks, Oud-Romeins en Oud-Egyptisch.

Bijzonderheid

Als het gaat om de taalnaam, schrijven we Oudgrieks en Oudegyptisch. Na een element als Oud-, Nieuw-, Middel-, Hoog- of Plat- vervalt in een samenstelling de hoofdletter van een taalnaam en gebruiken we geen koppelteken: Oudgrieks, Nieuwnederlands, Hoogduits, Platduits enzovoort. Alleen als de taalnaam die volgt zelf een koppelteken of spatie heeft, komt er wel een koppelteken, bijvoorbeeld: Oud-West-Vlaams, Plat-New Yorks.

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)

New-Yorks / Newyorks / New Yorks
Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Woordenlijst (2015); Koenen (2006); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
635
j
aaneen,aardrijkskundige_namen,bijvoeglijk_naamwoord,hoofdletters,koppelteken,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,aardrijkskundige_namen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
18 October 2016