Niet gelovigen / niet-gelovigen

Niet gelovigen / niet-gelovigen

Vraag

Is het nietgelovigen, niet gelovigen of niet-gelovigen?

Antwoord

De correcte spelling is niet-gelovigen.

Toelichting

We gebruiken een koppelteken in samenstellingen met als linkerdeel niet-, non-, bijna-, ex-, oud- (in de betekenis ‘voormalig’), aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- en meester-. Deze elementen worden beschouwd als bijzondere voorbepalingen.

Enkele voorbeelden: niet-gelovig, bijna-crisis, ex-collega, non-stop, oud-burgemeestersbal, adjunct-commissaris, aspirant-arts, chef-hervormer, kandidaat-lid, interim-premier, stagiair-officier, substituut-griffier, collega-boer, leerling-kok, meester-architect.

Afleidingen die gevormd worden met on- krijgen geen koppelteken. Vergelijk bijvoorbeeld niet-officieel en onofficieel, niet-begroeid en onbegroeid.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

A-technisch / atechnisch
Ex-politieke gevangene / ex-politiekegevangene
Inacceptabel / onacceptabel
Niet ingevulde / niet-ingevulde formulieren
Ongelovige / niet-gelovige
Ultra liberaal / ultra-liberaal / ultraliberaal

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
578
j
aaneen,koppelteken,persoonsnamen,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
15 March 2018