Nederlandsetaalunie / Nederlandse-taalunie / Nederlandse-Taalunie/ Nederlandse taalunie / Nederlandse Taalunie

Nederlandsetaalunie / Nederlandse-taalunie / Nederlandse-Taalunie/ Nederlandse taalunie / Nederlandse Taalunie

Vraag

Hoe schrijven we de benaming Nederlandse()Taalunie volgens de officiële spelling: als twee losse woorden, aaneen of met een koppelteken, en met één of met twee hoofdletters?

Antwoord

De officiële schrijfwijze is: Nederlandse Taalunie.

Toelichting

De schrijfwijze hangt af van het antwoord op de vraag of Nederlandse Taalunie moet worden opgevat als een woordgroep met taalunie als kern en Nederlandse als bepaling, of als een samenstelling van de zelfstandignaamwoordgroep Nederlandse taal en het zelfstandig naamwoord unie.

Als we een samenstelling maken met een tweedelige woordgroep als eerste deel (lange termijn, tweede kans), schrijven we alle delen in principe aan elkaar vast: langetermijnplanning, tweedekansonderwijs. Een woordgroep als Nederlandse taalgebied wordt echter niet opgevat als een samenstelling van Nederlandse taal enerzijds en gebied anderzijds. Weliswaar gaat het om het gebied waar de Nederlandse taal wordt gesproken, maar het wordt in het algemeen beschouwd als het taalgebied waar Nederlands wordt gesproken (naast het Engelse taalgebied, het Franse taalgebied, het Duitse taalgebied enzovoort).

Wat voor Nederlands taalgebied geldt, geldt ook voor Nederlandse Taalunie; het is een taalunieverdrag (’taalverbond’) tussen de Nederlandse en Vlaamse overheid met betrekking tot het Nederlands. Nederlandse Taalunie wordt dus niet aaneengeschreven. Vergelijk ook het Nederlandse spellingsysteem, een Nederlandse woordenboekenconferentie en dergelijke.

Nederlandse Taalunie is de officiële benaming van de instelling die ontstaan is als gevolg van het verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Alle zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden die deel uitmaken van officiële namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven enzovoort krijgen een hoofdletter, dus Nederlandse Taalunie wordt terecht met twee hoofdletters geschreven. Vergelijk bijvoorbeeld ook met Fryske Akademy en Vlaams Parlement.

Zie ook

Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)
Namen van instellingen, merken en titels (Leidraad 16.6)
Aaneenschrijven: drieledige samenstelling of woordgroep? (algemeen)

Champions-Leaguewedstrijd / Championsleaguewedstrijd / Champions Leaguewedstrijd
Erasmus Stichting / Erasmusstichting
Grote-stedenbeleid / grotestedenbeleid
Iersesetterpup (hoofdletter?)
Socialewoningbouw / sociale woningbouw
Tammekastanjeboom / tamme kastanjeboom

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,hoofdletter of kleine letter,koppelteken,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
572
j
aaneen,aardrijkskundige_namen,hoofdletter,koppelteken,namen_instellingen,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,aardrijkskundige_namen,hoofdletter,namen_instellingen;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
18 September 2018