Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg

Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg

Vraag

Wat is de juiste spelling voor de provincies Limburg in Nederland en België: Nederlands Limburg of Nederlands-Limburg, Belgisch Limburg of Belgisch-Limburg?

Antwoord

Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg zijn te beschouwen als aardrijkskundige namen. Die krijgen zoals andere samengestelde aardrijkskundige namen en hun afleidingen een koppelteken.

Toelichting

Een tweedelig samengestelde aardrijkskundige naam en zijn afleidingen schrijven we met een koppelteken. Deze regel geldt zowel voor officiële namen van landen, provincies en andere staatkundige onderdelen als voor ‘niet-officiële’ aardrijkskundige namen zoals Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg. In samengestelde aardrijkskundige namen komen verschillende soorten voorbepalingen voor:

  • bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden die ruimtelijk situeren, zoals in Noord-Korea, Zuid-Frankrijk, Noordwest-Brabant, Midden-Oosten, Centraal-Azië, Voor-Indië, Achter-Indië, Neder-Oostenrijk;
  • bijvoeglijke naamwoorden die van de naam van een land of een taal zijn afgeleid, zoals in Vlaams-Brabant, Spaans-Baskenland, Belgisch-Limburg, Nederlands-Limburg, Nederlands-Indië, Amerikaans-Samoa, Grieks-Cyprus, Latijns-Amerika;
  • andere bijvoeglijke naamwoorden die een aardrijkskundige naam verder specificeren, zoals in Groot-Brittannië, Wit-Rusland, Droog-Haspengouw, Vochtig-Haspengouw, Hoog-België, Laag-België, Klein-Azië.

We schrijven geen koppelteken als de voorbepaling losstaat van de aardrijkskundige naam. Dan hebben we te maken met combinaties zoals in bourgondisch Vlaanderen (‘uitbundig Vlaanderen’) en rood Rusland (‘communistisch Rusland’). De volgende criteria gelden om samengestelde aardrijkskundige namen van andere combinaties te onderscheiden:

  • Bij samengestelde aardrijkskundige namen heeft het eerste deel een zuiver aardrijkskundige functie, het bepaalt dus alleen om welke regio of welk gebied het precies gaat. In andere combinaties is de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord veel meer letterlijk. Vergelijk: Wit-Rusland en wit Moskou (‘de ondergesneeuwde stad Moskou’), Vlaams-Brabant en Vlaams Brussel (‘de Vlaamse bevolking of cultuur van Brussel’), Zwart-Afrika (‘het deel van het Afrikaanse continent onder de Sahara’) en zwart Afrika of zwart Amerika (‘de zwarte bevolking of cultuur van Afrika of Amerika’).
  • In samengestelde aardrijkskundige namen blijft het bijvoeglijk naamwoord onverbogen. In andere combinaties wordt het bijvoeglijk naamwoord wel verbogen. Vergelijk: het Vlaams-Brabant van de toekomst en het Vlaamse Brussel van weleer.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

Amsterdam centrum / Amsterdam Centrum / Amsterdam-centrum / Amsterdam-Centrum
Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië
Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)
Noordoost-Vlaanderen / Noord-Oost-Vlaanderen
Randstad (hoofdletter?)
Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant
Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen
Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)
zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1190
j
aaneen,aardrijkskundige_namen,bijvoeglijk_naamwoord,koppelteken,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,aardrijkskundige_namen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
26 October 2018