Nadien / daarna

Nadien / daarna

Vraag

Is nadien correct gebruikt in de volgende zin: Volgende week reist hij naar Straatsburg, en nadien waarschijnlijk richting Taiwan?

Antwoord

Ja, het gebruik van nadien voor de beschrijving van een situatie in de toekomst is correct. Het komt in België vaker voor dan in Nederland. Synoniemen zijn daarna, later, vervolgens en daaropvolgend.

Toelichting

Nadien is gangbaar in het hele taalgebied. In België is het gebruikelijker dan in Nederland, waar het als vrij formeel wordt beschouwd.

In het hele taalgebied wordt nadien gebruikt om opeenvolgende gebeurtenissen in het verleden te beschrijven.

(1a) Het slachtoffer fietste naar huis en waarschuwde nadien de politie.

(2a) Flothuis nam in 1974 afscheid als artistiek leider van het orkest, en vijf jaar nadien componeerde hij Cantus amoris voor strijkers.

Vooral in België wordt nadien ook vaak gebruikt om opeenvolgende momenten in de toekomst te beschrijven.

(3a) Nadien zal geëvalueerd worden welke spullen bruikbaar zijn.

(4a) Ook in de jaren nadien zal de nieuwe regering telkens 82 miljoen euro moeten vinden om de rekening te doen kloppen.

Synoniemen van nadien zijn daarna, later, vervolgens en daaropvolgend.

(1b) Het slachtoffer fietste naar huis en waarschuwde daarna de politie.

(2b) Flothuis nam in 1974 afscheid als artistiek leider van het orkest, en vijf jaar later componeerde hij Cantus amoris voor strijkers.

(3b) Vervolgens zal geëvalueerd worden welke spullen bruikbaar zijn.

(4b) Ook in de daaropvolgende jaren zal de nieuwe regering telkens 82 miljoen euro moeten vinden om de rekening te doen kloppen.

Bijzonderheid

Voordien is ook in het hele taalgebied gangbaar, maar het is eveneens gebruikelijker in België dan in Nederland. Synoniemen zijn eerder, (van) tevoren, daarvoor, voorheen en vroeger.

(5) Veel gerechten kunt u de dag voordien al bereiden.

(6) Kinderen die voordien moeite hadden met lezen en schrijven, bleken met deze leermethode goed geholpen.

(7) Elektrische fietsverlichting is ongeveer een eeuw oud; voordien gebruikte de fietser kaarsen of rijwiellantaarns die brandden op carbid of olie.

Zie ook

Behoudens / behalve
Dan / toen
Ingevolge / ten gevolge van
Kortelings / binnenkort
Reeds / al
Vooraleer / alvorens / voordat / voor
Vooreerst / in de eerste plaats

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 176; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,bijwoord,woordkeuze en stijl,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1764
j
betekenis,bijwoord,correctheid,gepastheid,stijl,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,gepastheid;Woordsoort:bijwoord
15 January 2016
10 January 2019