Meten: meette / mat

Meten: meette / mat

Vraag

Wat is de verleden tijd van meten: meette of mat?

Antwoord

Standaardtaal is mat. Meette wordt soms wel gebruikt, maar het is geen standaardtaal.

Toelichting

Meten is een werkwoord met een sterke vervoeging; de hoofdtijden zijn: mat(en)heeft gemeten.

(1a) In Kleine Brogel mat het Koninklijk Meteorologisch Instituut gistermiddag 28 graden.

(2a) Jarenlang mat hij de hersenactiviteit van baby’s tijdens het luisteren naar muziek.

(3) Ze maten beiden meer dan 1,70 meter.

(4) Daarbij maten de onderzoekers de hersengolven van piloten in een vliegsimulator.

Tegenwoordig komt ook de zwakke verledentijdsvorm meette(n) geregeld voor, zowel in België als in Nederland, maar die is geen standaardtaal.

(1b) In Kleine Brogel meette het Koninklijk Meteorologisch Instituut gistermiddag 28 graden. (geen standaardtaal)

(2b) Jarenlang meette hij de hersenactiviteit van baby’s tijdens het luisteren naar muziek. (geen standaardtaal)

Zie ook

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Ervaren: ervaarde / ervoer
Klagen: kloeg / klaagde
Ondervragen: ondervraagde / ondervroeg
Scheppen: schepte / schiep
Schrok af / schrikte af
Verrekken: verrokken / verrekt
Willen: wilde / wou, wilden / wou(d)en
Wuiven: woof / wuifde
Zegden / zeiden
Zweren: zwoor / zwoer / zweerde

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); ANS (1997), p. 93 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1828
j
correctheid,grammatica,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
30 December 2017
27 April 2020