Meesterarchitect / meester-architect

Meesterarchitect / meester-architect

Vraag

Is het meester-architect of meesterarchitect?

Antwoord

De correcte spelling is meester-architect.

Toelichting

We gebruiken een koppelteken in samenstellingen met als linkerdeel niet-, non-, bijna-, ex-, oud- (in de betekenis ‘voormalig’), aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- en meester-. Deze elementen worden beschouwd als bijzondere voorbepalingen. Enkele voorbeelden zijn: niet-gelovig, bijna-crisis, oud-burgemeester, adjunct-commissaris, aspirant-arts, chef-hofmeester, kandidaat-lid, interim-premier, stagiair-officier, collega-boer, leerling-kok.

Het element meester krijgt een liggend streepje wanneer het betekent ‘de meesterproef afgelegd hebbend, zelfstandig werkend’ of ‘hoofd van’ zoals in meester-architect, meester-glasblazer, meester-opzichter, meester-kok (hoofd van de koks, chef-kok). Samenstellingen met meester worden wel aaneengeschreven als de betekenis van meester is verzwakt tot ‘bijzonder bedreven’ zoals in meesterbrein, meestergraad, meesterplan, meesterdief, meesterkok (een buitengewoon goede kok).

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

A-technisch / atechnisch
Ex-politieke gevangene / ex-politiekegevangene
Ongelovige / niet-gelovige
Ultra liberaal / ultra-liberaal / ultraliberaal
Vice algemeen secretaris / vicealgemeensecretaris

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1294
j
aaneen,koppelteken,persoonsnamen,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
21 December 2006
19 May 2016