Levendgeboren / levend geboren

Levendgeboren / levend geboren

Vraag

De Woordenlijst schrijft doodgeboren als één woord. Betekent dit dat ook de spelling levendgeboren correct is?

Antwoord

Nee, levend geboren beschouwen we niet als een samenstelling, maar als een woordgroep. We schrijven levend geboren in twee woorden.

Toelichting

De combinatie levend geboren bestaat uit een bijwoord (levend) en een voltooid deelwoord (geboren). Zulke combinaties beschouwen we in de regel als woordgroepen. We schrijven de delen los. Vergelijk: mooi geschreven, goed gedaan, snel gebakken.

Soms wordt een vaste combinatie van twee woorden aaneengeschreven en als samenstelling beschouwd. Dat heeft onder andere te maken met de frequentie waarin zo’n combinatie voorkomt. De combinatie doodgeboren is door veelvuldig gebruik aan elkaar gegroeid. Vergelijkbare voorbeelden zijn: zwaarbewapend, lichtgebouwd, hooggeschoold.

Voorbeelden van andere woordparen waarvan het ene woord wel aaneengeschreven wordt in de Woordenlijst en het andere niet, zijn veelbelovend / weinig belovend, snelgroeiend / traag groeiend, eerdergenoemd / eerder vermeld en aaneenschrijven / los schrijven.

Bijzonderheid

Samenstellingen als doodgeboren kunnen ook als twee woorden geschreven worden, namelijk in contrastief taalgebruik met twee zinsaccenten: Het kind is niet dood maar levend geboren.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Direct betrokkene / directbetrokkene
Directleidinggevende / direct leidinggevende
Pas gehuwd stel / pasgehuwd stel
Rekeninghoudend / rekening houdend
Thuis wonende ouderen / thuiswonende ouderen
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veel gebruikt / veelgebruikt
Veelgehoord (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
1201
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 December 2020