Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië

Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië

Vraag

Schrijf je Latijns(-)Amerika en Centraal(-)Azië zonder of met koppelteken?

Antwoord

Deze aardrijkskundige namen worden met een koppelteken geschreven: Latijns-Amerika en Centraal-Azië.

Toelichting

Een tweedelig samengestelde aardrijkskundige naam en zijn afleidingen schrijven we met een koppelteken, bijvoorbeeld: Knokke-Heist, Zoerle-Parwijs, Aarle-Rixtel.

Deze regel geldt ook voor aardrijkskundige namen met als linkerdeel een woord als Noord, Zuid, West, Oost, Centraal, Hoog, Laag, Boven, Beneden, Midden, Nieuw, Nederlands, Belgisch, Vlaams, Frans, Latijns, Afro, Indo. Voorbeelden zijn: Zuid-Afrika, Centraal-Amerika, Belgisch-Limburg. Latijns-Amerika en Centraal-Azië krijgen dus eveneens een koppelteken.

Dat Latijns en Centraal bijvoeglijke naamwoorden zijn, en geen geografische aanduidingen zoals Noord-, Zuid- of Midden-, maakt in dit geval geen verschil, want we beschouwen het geheel als een aardrijkskundige naam. De afleidingen Latijns-Amerikaans en Centraal-Aziatisch worden ook met een koppelteken geschreven.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

Amsterdam centrum / Amsterdam Centrum / Amsterdam-centrum / Amsterdam-Centrum
Latijns / Latijn
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg
Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)
Randstad (hoofdletter?)
Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant
Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen
Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)
zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
488
j
aaneen,aardrijkskundige_namen,bijvoeglijk_naamwoord,koppelteken,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,aardrijkskundige_namen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
26 October 2018