Komma voor laatste lid van een opsomming

Komma voor laatste lid van een opsomming

Vraag

Komt er een komma voor en te staan in de opsomming auto’s, fietsen, brommers, en motoren?

Antwoord

Nee. Correct is: auto’s, fietsen, brommers en motoren.

Toelichting

Leden van een opsomming worden van elkaar gescheiden door een komma. Als het laatste lid met en achter de rest wordt gevoegd, dan komt er vóór en meestal geen komma. Er wordt immers geen pauze gelezen.

Soms is de komma voor en echter wel nodig. Bijvoorbeeld in: Hij maakt schilderijen, sculpturen van gaas en hout en kleifiguren. Hier moet de lezer juist wel een pauze voor het laatste en inlassen, anders leest hij verkeerd. Vandaar dat hier Hij maakt schilderijen, sculpturen van gaas en hout, en kleifiguren beter is.

Zie ook

Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming (algemeen)

Komma voor en
Komma voor en dergelijke, enzovoort(s), et cetera aan het einde van een opsomming
Punt na enz. of beletselteken aan het einde van een zin

Naslagwerken

Alles over leestekens (1997), p. 27; Redactiewijzer (1997), p. 122-123; Schrijfwijzer (1995), p. 198; Taalboek Nederlands (1997), p. 353; Basishandleiding Nederlands (1996), p. 84; Taalbaak 72.2, 4

komma,voegwoord,leestekens,grammaticatao_adv (C)
468
j
conventies,komma,voegwoord
Hoofdrubriek,Leesteken,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies;Leesteken:komma;Woordsoort:voegwoord
01 January 2004
11 December 2017