Komen aanrijden / aangereden

Komen aanrijden / aangereden

Vraag

Wat moet het zijn: Daar komt hij al aanrijden of Daar komt hij al aangereden?

Antwoord

Beide constructies zijn standaardtaal, maar het gebruik ervan verschilt naargelang van het deel van het taalgebied.

Toelichting

Het werkwoord komen kan verbonden worden met een ander werkwoord, dat een ‘manier van komen’ aangeeft. In verreweg de meeste gevallen gaat het om een werkwoord van beweging dat gecombineerd wordt met aan, een bijwoord van richting (zoals langs, voorbij) ofwel met een bepaling van richting (zoals naar beneden).

(1) Daar komt hij al aanrijden/aangereden.

(2) Ze komen hier iedere dag langslopen/langsgelopen.

(3) De kinderen kwamen meteen naar beneden rennen/gerend.

Het werkwoord dat met komen is verbonden, kan zowel in de vorm van een infinitief als in de vorm van een deelwoord verschijnen. In de noordelijke helft van het Nederlandse taalgebied (vooral in het westen daarvan) wordt vaker een infinitief als aanvulling gebruikt, in de zuidelijke helft (Belgi√ę en het zuiden van Nederland) vaker een deelwoord. Er is wel een beperking: in de voltooide tijden is alleen een infinitief als aanvulling bij komen mogelijk.

(4) Ze zijn hier al vaak komen langslopen.

Zie ook

Beginnen + infinitief
Beginnen / begonnen
Doe eens koffiezetten
Helpen (te)
Proberen / geprobeerd

Naslagwerken

ANS (1997), p. 964-965 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
458
j
correctheid,grammatica,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
21 November 2012