Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Vraag

Wat is juist: Ze is vijf jaar ouder dan haar zus of Ze is vijf jaren ouder dan haar zus?

Antwoord

Correct is: Ze is vijf jaar ouder dan haar zus. Het telwoord jaar blijft na (gehele) getallen gewoonlijk in het enkelvoud staan.

Toelichting

Jaar blijft ook na een (geheel) getal groter dan één gewoonlijk in het enkelvoud staan.

(1) Ze is twee jaar jonger dan haar broer.

(2) Aan dat boek heeft hij tien jaar gewerkt.

(3) Twintig jaar is een hele tijd.

Ook enkele andere maat-, gewicht- en tijdsaanduidingen, zoals meter, kilo, gram, liter, kwartier en uur, staan na gehele getallen groter dan één gewoonlijk in het enkelvoud.

(4) De slak legt zo’n vijf meter per uur af.

(5) Voeg 75 gram suiker toe.

Echter, als de nadruk ligt op de tijdsduur, of op de afzonderlijke eenheden, kunnen de zelfstandige naamwoorden ook in het meervoud staan.

(6) Twaalf jaren gingen voorbij, voor hij eindelijk zijn dochter terugzag.

Als er een bijvoeglijk naamwoord volgt op het getal, staat het zelfstandig naamwoord altijd in het meervoud.

(7) Ze hadden twee fijne uren met elkaar doorgebracht.

(8) Ze wilde zeven hele kilo’s kwijtraken.

Zie ook

Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)

0,1 minuten / 0,1 minuut
Anderhalf jaar (in de / het afgelopen -)
Een tiental centimeters / een tiental centimeter
Hectare / hectaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Maand / maanden (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Twee en een halve maand is / zijn verstreken
Vijf lichtjaren / vijf lichtjaar

Naslagwerken

ANS: Het getal van maat- en tijdsaanduidende substantieven na hoofdtelwoorden; Schrijfwijzer (2012), p. 274; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 136-137

correctheid en betekenis,cijfers en getallen,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,conventies,grammatica,spelling


tao_adv (C)
434
j
betekenis,cijfers,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,tijdsaanduidingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:cijfers,tijdsaanduidingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
10 January 2019