In-companytraining / incompanytraining

In-companytraining / incompanytraining

Vraag

Is de schrijfwijze incompanytraining correct?

Antwoord

Ja, incompanytraining is correct. Voor de leesbaarheid mag er een extra streepje gezet worden: in-companytraining of incompany-training.

Toelichting

Samenstellingen van Engelse woorden met als laatste deel een Nederlands woord of een Engels woord dat in het Nederlands gebruikelijk is, worden in principe aaneengeschreven: junkmail, callcenter, businessclass. Dat geldt ook voor samenstellingen waarvan het eerste deel een woordgroep is van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord of van twee zelfstandige naamwoorden. Voorbeelden: heavymetalband, socialprofitsector, businessclassticket.

Ook Engelse woordgroepen waarvan het eerste woord een voorzetsel is, zoals on demand en in company, worden in samenstellingen ermee helemaal aaneengeschreven. Voorbeelden van zulke samenstellingen: ondemanddienst, atrandomaanpak, incompanytraining, inserviceopleiding, athomegevoel.

De spellingregels geven de taalgebruiker altijd de vrijheid om een extra streepje te schrijven om de structuur van de samenstelling te verduidelijken. Wie bijvoorbeeld vindt dat incompanytraining of atrandomaanpak moeilijk leesbaar is, kan dus ook incompany-training en atrandom-aanpak schrijven, of in-companytraining en at-randomaanpak.

Bijzonderheid

Bijzondere gevallen zijn to-dolijst en as-builtplan. Die worden met een streepje geschreven: ze worden als samenkoppelingen beschouwd. As is een voegwoord, en to is in to do een betekenisloos partikel.

Zie ook

Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los (Leidraad 12.1)

Backup / back-up
Burn(-)out(-)syndroom
Fulltime, full speed
Fulltime medewerker / fulltime-medewerker / fulltimemedewerker
Homepage-aanvraag / homepageaanvraag
Human(-)resources(-)management
Marketingmanager, managing director
Online winkel / online-winkel / onlinewinkel
Walking dinner / walkingdinner

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Woordenlijst (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

aaneen of los,bijwoord,koppelteken,samenstellingen,het juiste voorzetsel,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1291
j
aaneen,bijwoord,koppelteken,samenstelling,spelling,voorzetsel,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,vreemde_woorden;Woordsoort:bijwoord,voorzetsel,zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
20 December 2006
22 November 2016