Hoever / hoe ver

Hoever / hoe ver

Vraag

Is het hoever of hoe ver?

Antwoord

Beide vormen komen voor. De keuze ertussen is afhankelijk van de betekenis en functie.

Toelichting

Het vragend bijwoord hoe kan voor bijvoeglijke naamwoorden worden geplaatst: hoe ver is een vraag naar afstand:

(1) Je moet niet almaar vragen hoe ver het nog is naar Brussel.

Het aaneengeschreven bijwoord hoever (gebruikelijker is hoeverre) duidt op de mate waarin iets het geval is:

(2) In hoever(re) ik dat met je eens ben, zal straks wel blijken.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Al weer / alweer
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zojuist / zo juist, zomaar / zo maar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
387
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
15 November 2015