Honderdste(n)

Honderdste(n)

Vraag

Wanneer gebruik je honderdste en wanneer honderdsten; hoe schrijf je bijvoorbeeld: acht honderdste(n) van een seconde?

Antwoord

Het is: acht honderdste van een seconde of: acht honderdste seconde.

Toelichting

Het is bijvoorbeeld ook:

(1) Een vijfde van de aanwezigen stemde tegen het voorstel.

(2) Ik heb nog maar twee derde van de tekst doorgelezen.

(3) Vier vijfde van die vloeistof bestaat uit water.

Als men nadruk wil leggen op de afzonderlijke (gelijke) delen van een breuk, krijgt de noemer van die breuk een meervouds-n. Is de breuk onderwerp, dan komt de persoonsvorm in dergelijke gevallen ook in het meervoud te staan. Bijvoorbeeld (vergelijk (2) en (3)):

(4) Neem een derde olie en voeg er twee derden azijn aan toe.

(5) Vier vijfden van het kapitaal waren verloren gegaan.

Breukgetallen krijgen ook een meervouds-n wanneer ze zelfstandig gebruikt worden. Bijvoorbeeld:

(6) Hoeveel honderdsten was hij sneller dan het vorige wereldrecord?

(7) Het scheelde maar enkele tienden van een millimeter.

Bijzonderheid

Achthonderdste wordt als rangtelwoord aan elkaar geschreven, bijvoorbeeld:

(8) Hij eindigde als achthonderdste.

(9) Ik zeg het je nu al voor de achthonderdste keer.

Zie ook

Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)

Drie kwart, driekwart
Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf

Naslagwerken

ANS: Breukgetallen; Nieuwe Spellinggids (1997); Woordenlijst (2015)

cijfers en getallen,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,telwoord,conventies,grammatica,spelling


tao_adv (C)
390
j
cijfers,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,spelling,telwoord,tijdsaanduidingen
Subrubriek,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:cijfers,tijdsaanduidingen;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:telwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
15 November 2015