Nadat (hij vertrok – hij zijn toespraak hield / had gehouden)

Nadat (hij vertrok – hij zijn toespraak hield / had gehouden)

Vraag

Is de volgende zin correct: Hij vertrok meteen nadat hij zijn toespraak hield?

Antwoord

Het is onduidelijk of na nadat de onvoltooid verleden tijd (hield) correct is. In elk geval correct is een voltooid verleden tijd (had gehouden): Hij vertrok nadat hij zijn toespraak had gehouden.

Toelichting

Het werkwoord in een bijzin die door nadat wordt ingeleid, staat meestal in een voltooide tijd. Bij hoofdzinnen met een onvoltooid verleden tijd (bv. vertrok of begonnen) wordt dus een voltooid verleden tijd (bv. had gehouden of hadden verkocht) gebruikt in de bijzin. Het gebruik van de onvoltooid verleden tijd (hield of verkochten) in zulke zinnen is niet voor iedereen aanvaardbaar. Het is vooralsnog niet duidelijk of dit gebruik tot de standaardtaal gerekend kan worden.

(1a) Nadat ze hun zaak hadden verkocht, begonnen ze een B&B in Zuid-Frankrijk.

(1b) Nadat ze hun zaak verkochten, begonnen ze een B&B in Zuid-Frankrijk. (status onduidelijk)

(2a) Een Amerikaanse arts overleed nadat hij besmet was geraakt met ebola.

(2b) Een Amerikaanse arts overleed nadat hij besmet raakte met ebola. (status onduidelijk)

Als het werkwoord in de hoofdzin in de tegenwoordige of de toekomende tijd staat, wordt in plaats van de voltooid verleden tijd de voltooid tegenwoordige tijd (bv. heeft gemaakt) gebruikt in de bijzin met nadat.

(3) Lukaku schreeuwt het uit van vreugde nadat hij het derde doelpunt heeft gemaakt.

(4) Hij zal zich terugtrekken, nadat hij zijn doel heeft bereikt.

Zie ook

Werkwoordstijden die iets over het verleden zeggen: voltooide versus onvoltooide tijden (algemeen)

Hij is / was / werd geboren in Hasselt
Ik woonde vroeger in Gent / heb vroeger in Gent gewoond
We ontvingen uw brief / hebben uw brief ontvangen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 130-131 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 554 of online online

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
568
j
correctheid,gepastheid,grammatica,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
20 December 2018