Hindoe (hoofdletter?)

Hindoe (hoofdletter?)

Vraag

Is de juiste spelling Hindoe of hindoe?

Antwoord

Als een ‘aanhanger van het hindoeïsme’ bedoeld wordt, schrijven we hindoe. Het bijvoeglijk naamwoord hindoeïstisch schrijven we eveneens met een kleine letter. Gaat het om een ‘inwoner van Hindoestan’, dan schrijven we Hindoe, Hindo(e)staan of Hindoestaner. Het bijvoeglijk naamwoord Hindoestaans krijgt ook een hoofdletter.

Toelichting

De naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een aardrijkskundige naam of als het om een specifiek volk gaat. Dat is het geval bij Hindoe met de betekenis ‘inwoner van Hindoestan’.

Namen van religies en aanhangers van religies krijgen geen hoofdletter. We schrijven dus christendom, jodendom, islam enzovoort en christen, islamiet, jood, moslim, rooms-katholiek enzovoort. Ook een aanhanger van het hindoeïsme wordt met een kleine letter geschreven: hindoe.

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)
Benamingen van stromingen en overtuigingen (Leidraad 16.5)

de Chinees / chinees (bij – eten)
Eskimo, indiaan (hoofdletter?)
Gotisch (hoofdletter?)
Jood (hoofdletter?)
Marxisme (hoofdletter?)
Masaï / Massai / Masai
Taliban wint / winnen terrein (de -)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
385
j
aardrijkskundige_namen,hoofdletter,persoonsnamen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
22 November 2016