Hierdoor / hiermee / hierbij (begin brief)

Hierdoor / hiermee / hierbij (begin brief)

Vraag

Wat is juist aan het begin van een brief: Hierbij laat ik u weten …, Hierdoor laat ik u weten … of Hiermee laat ik u weten …?

Antwoord

Hierbij en hiermee zijn correct. Hierbij is de gebruikelijkste variant.

Toelichting

Het woord hierbij heeft een brede betekenis. Het wordt vaak gebruikt in de (niet-letterlijke) betekenissen ‘bij deze gelegenheid, op dit moment’, zoals in de zin Hierbij verklaar ik de vergadering voor gesloten, en ‘door middel van deze brief/boodschap’, zoals in Hierbij deel ik u mee dat u morgen op ons kantoor verwacht wordt.

Sommige mensen hebben geleerd dat hierbij in een brief alleen gebruikt kan worden in openingszinnen als Hierbij stuur ik u de gevraagde documenten, dus als er ook daadwerkelijk een bijlage ‘bij de brief’ wordt meegestuurd. Om uit te drukken dat iets ‘door middel van de brief’ of ‘met deze brief’ wordt meegedeeld, zou hierdoor of hiermee moeten worden gebruikt. De formulering Hiermee laat ik u weten is wel correct maar veel minder gebruikelijk dan Hierbij laat ik u weten. De formulering Hierdoor laat ik u weten is zo ongebruikelijk en ouderwets geworden dat ze beter vermeden kan worden.

Zie ook

Bij deze / bij dezen
Bijgaand vindt u
Bijgesloten / ingesloten / bijgevoegde / bijgaande offerte
In bijlage / in de bijlage / als bijlage

Bronnen

Onze Taal (2006), 75, nr. 4, p. 91.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

bijwoord,brief en e-mail,correctheid en betekenis,grammatica,conventies,woordgebruiktao_adv (C)
383
j
bijwoord,brief,conventies,correctheid,woordgebruik
Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:brief;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord
01 January 2004
02 January 2015